Jan 16, 2013

Bil 16 Dis/1998


FOKUS: Puasa kita tidak harus ditakat atau di tahap sama setiap tahun. Harus ada perubahan dan penambahbaikan amal, sesuai dengan penambahan usia kita. Untuk itu, menuntut ilmu perlu dijadikan amalan kita agar ibadah kita bertambah baik dan menepati kehendak Allah dan Rasul-Nya.

No comments:

Post a Comment