Jan 28, 2013

Bil 90 Feb/2005


FOKUS: Seks tertutup tapi terbuka.
"Seks" amat taboo dalam masyraakat Melayu. Tapi tidak dalam agama. Kerana Rasulullah dan para sahabat dapat membincangkannya dengan baik dan terbuka. Kerana ia adalah ilmu dan pengajaran. Pun begitu, sesuai dengan adat ketimuran, perbincangan mengenainya perlu ada tapisan, dalam suasana beradab sopan dan beretika.

No comments:

Post a Comment