Jan 28, 2013

Bil 18 Feb/1999


FOKUS: Poligami - isu yang disukai lelaki tapi di'benci' kaum wanita. Hakikatnya jika betul pegamalannya, tanpa ada momokan dan hasutan, kaum wanita akan redha dan men'yukai'nya.

No comments:

Post a Comment