Jan 28, 2013

Bil 85 Sep/2004


FOKUS: Pengurusan Rumah Tangga Moden
Kembalikan sentuhan peribadimu, wahai para suami dan isteri. Hanya dengan sentuhan ajaib itu sahajalah kehidupan berkeluargamu bakal menyerlah dan terserlah - kebahagiaan menanti! 

No comments:

Post a Comment