Jan 28, 2013

Bil 95 Jul/2005


FOKUS: Kembalikan Kualiti Hidup Berkeluarga
Kualiti atau "Q" bukan hanya perlu ada pada kerjaya sahaja. Tapi kebanyakan kita sangat bersungguh-sungguh menjaga Q dalam kerja, kerana ia berkait rapat dengan kenaikan pangkat dan tanggagaji.
Mengapa pula hidup berkeluarga perlu ada Q? Hidup berkeluarga dan berkerjaya sama-sama penting kerana kedua-duanya adalah kehidupan kita. Kedua-duanya akan menentukan keadaan hidup kita di alam akhirat kelak.

No comments:

Post a Comment